Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelu on Saukkolan apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville.

Palvelussa apteekkimme farmaseutti selvittää asiakkaan kokonaislääkityksen ja tarkistaa epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi hän varmistaa lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin. Tarkistuksessa tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Palveluun sisältyy noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käsitellään lääkitykseen liittyvät havainnot. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Tarkistusraportin voi halutessaan ottaa esimerkiksi mukaan seuraavalle lääkärikäynnille.

Apteekissa tarkistetaan:

  • Lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset

  • Oikeat ottoajat ja -ohjeet

  • Tarvittaessa lääkkeen soveltuvuus iäkkäälle

Palveluun varataan aika Saukkolan apteekista. Samalla apteekkiin annetaan kirjallinen suostumus, jolloin apteekki voi tarkistaa reseptikeskukseen tallennetut lääkkeet. Apteekkiin toimitetaan ennen sovittua tapaamista lista kaikista käytössä olevista lääkkeistä ja lisäravintesta. Palvelun hinta on 35 €.

Tulosta ja täytä ennen tarkistuspalvelua lääkelista tästä. Voit myös tallentaa listan koneellesi, jonka jälkeen voit täyttää ja tulostaa sen.

Laakityksen_tarkistus_logo_teksti